Sculptures

De kunstenaars die achter de Westduinen exposeren zijn divers in hun opvattingen, uitingen en technieken. Ze voldoen echter allen aan het beeld dat we hebben van dé kunstenaar. Ze werken gedreven aan een oeuvre waarbij het een uit het ander voortkomt als een natuurlijke ontwikkeling, ze gaan hun materiaal te lijf, ze hebben een hoge mate van ambachtelijkheid en technische beheersing en ze zijn daarom in staat met hun handen schoonheid te scheppen ook al is die schoonheid soms confronterend. Bovenal bezitten ze allen naast een enorm esthetisch gevoel ook een dosis koppigheid en volharding. Dit laatste is noodzakelijk omdat de beelden vaak zijn gemaakt van onhandelbaar, robuust materiaal als steen en ijzer dat zich niet zwijgzaam laat bewerken. Hun materiaal lijkt een eigen wilskracht te bezitten, die alleen te doorgronden is door geduldige bestudering en die zich pas gewonnen geeft als de kunstenaar iets van zijn eigen wil loslaat. De maker en zijn materiaal creëren dan een eigen taal, waarin de bewerking niet slechts een techniek is, maar veeleer een uitdrukking van ultieme loyaliteit aan de intrinsieke schoonheid van het materiaal. De kunstenaars scheppen zo hun eigen wereld en iets van die wereld is in onze tuin te zien en te beleven. De tuin vormt samen met de kunstwerken ook weer een wereld waarin we de bezoeker binnen laten om er met respect en verwondering rond te dwalen.

Karl Ulrich Nuss’s atelier

Klaas Gubbels

Klaas Gubbels (1934, Rotterdam) tekent, schildert en maakt karakteristieke iconische afbeeldingen waarvan de koffiekan wellicht het meest bekend is. Door de jarenlange herhaling van dat ene beeld krijgt zijn werk een gelaagdheid die zich steeds dieper wortelt in het essentiële. Iedere nieuwe afbeelding van hetzelfde object versterkt en onderbouwt de anderen en bij Gubbels voelt dit niet als kunstje maar als een voortdurende oprechte zoektocht.

Julie Dodd

Julie Dodd (Liverpool, Engeland) laat zich inspireren door patronen uit de natuur die verbonden zijn met het ontstaan, vergaan, de groei en de herhaling van levende processen. Uit het hergebruik van materialen zoals papier en tijdschriften klinkt enerzijds een kritiek op onze wijze van consumeren, maar tegelijkertijd lijkt ze de onvernietigbare energie die in ieder materiaal ligt opgeslagen voelbaar te willen maken. Zo perste ze oude tijdschriften tot een boomstammetje en ontbloot zo de potentie van materiaal om verschillende gedaantes aan te nemen.   www.juliedodd.co.uk

Nico Parlevliet

Nico Parlevliet (1948, Katwijk aan Zee) maakt poëtische machines die bewegen, geluid produceren, reageren op de kijker en de omgeving. Zo maakte hij een installatie van zelfgebouwde opnameapparatuur die hij uitdeelde aan het publiek met de opdracht er korte geluidsfragmenten mee op te nemen. De houten geluidsdozen werden vervolgens een voor een op een traag ronddraaiende schijf geplaatst en speelden zo een abstracte symfonie af van zinsneden en gevonden geluid.
www.parl.nl

Marinke van Zandwijk

Glas vormt de basis van het werk van Marinke van Zandwijk (1987, Tiel). Uit haar ruimte vullende installaties spreekt onmiskenbaar een diepe kennis van het ambacht en ze lijkt zich bewust en doordrongen van het spel van spanning en evenwicht dat het materiaal in zich draagt. Glasblazen is een proces dat in korte tijd en resoluut moet gebeuren en dat weerspiegelt zich in haar sculpturen, die hun schoonheid kernachtig uitdragen. Ze blaast in het glasmuseum in Leerdam.
www.marinkevanzandwijk.nl

Rein Dool

Rein Dool (1933, Leiden) schildert en tekent de mens tussen de kleine bezittingen die hem nabij staan; een spelletje, een bloemenveld, een fles wijn. Het zijn dromerige stillevens of situaties waarin een landschap onschuldig lijkt en de mensen naïef. Zijn ruimtelijk werk is opgebouwd uit in elkaar geschoven uitsneden van grafische platte vormen in staal en brons.
www.reindool.nl

Gonda van der Zwaag

Gonda van der Zwaag (1951, Heereveen) maakt sculpturen en installaties waarin ze gebruik maakt van gevonden materialen; botten, veren, takken, geprepareerde dieren. Wat ze wil uitbeelden lijkt zich af te spelen in de zoete overgang tussen het leven en de dood waar gescheurde stof wappert in de wind en gehoornde dieren hun blik de verte in sturen.
www.gondavanderzwaag.nl

Dörte Berner

De beelden van Dörte Berner (1942, Posen, Duitsland) komen voort uit een groot maatschappelijk engagement, ze zijn vaak figuratief en beelden emoties als verdriet, onrechtvaardigheid, angst maar ook vrolijkheid en onschuld uit. Maar altijd met een kritische ondertoon. Ze dragen de intensiteit van het leven inzich zowel op macro als op micro niveau. Berner is van oorsprong een Duitse maar woont en werkt al sedert 50 jaar in Namibië aan de rand van de Kalahari woestijn. www.doerte-berner.com

Karl Ulrich Nuss

Karl Ulrich Nuss(1943, Stuttgart Duitsland) werkt bijna altijd met brons. De mens is voor hem het ultieme onderwerp. Hij verbeeldt de mens in zelfverzekerde poses, bijna als toneelspelers die een handeling uit een script lijken te verrichten. Het zijn aansprekende fantasie figuren die een theatraal genoegen uit het leven lijken te putten. www.karl-ulrich-nuss.de

Lucien den Arend

Lucien den Arend (1943, Dordrecht) is beeldhouwer, schilder en tekenaar. Zijn beelden lijken door wiskundige principes te zijn ontstaan, als uitdrukking van het concrete. De doordringende vormen lijken soms afstandelijk op het landschap te rusten. Den Arend woont en werkt in Finland. www.denarend.com

Margreet Huisman

Margreet Huisman (1940, Dordrecht) maakt speelse beelden in keramiek en klei waarin ze alledaagse menselijke emoties op een zeer sympathieke wijze vangt. Ze heeft een bijzondere fascinatie voor varkens die ze in allerlei herkenbare poses creëert. Daarnaast maakt ze monumentale stenen mannen van gestapelde bakstenen, die zij ‘wachters’ noemt. www.atelierkunstmest.nl

Kees Buckens

Kees Buckens(1957, Breda) is aanwezigheid zonder overdaad. Hij weet in zijn grote houten en stenen beelden iets teers te verstoppen waardoor je direct door het grote voorkomen heen kunt kijken. Kees werkt met steen, metaal en hout. www.keesbuckens.nl

Nora Schoepfler’s atelier

Adri Verhoeven

Adri Verhoeven zoekt en vindt het hart van de steen, die in haar geduldige ontstaan over honderdduizenden jaren iets persoonlijks in zich mee is gaan dragen. Met eenzelfde geduld en precisie tast Verhoeven zijn materiaal af tot de steen in evenwicht is met haar geschiedenis, klaar om een beeld te worden. www.adriverhoeven.nl

Iris Bouwmeester

Iris Bouwmeester (1969, Schiedam) werkt met verschillende vaak niet voor de hand liggende materialen waarbij ze zo min mogelijk gebruik maakt van gereedschap of techniek. Ze lijkt zo de kwetsbaarheid van het materiaal bloot te leggen, terwijl het toch krachtig en volhardend oogt. www.irisbouwmeester.com

Maarten Struijs

Maarten Struijs (1948) ontwierp als Stadsarchitect van Gemeente Rotterdam in de afgelopen 25 jaar een groot aantal indrukwekkende overheidsgebouwen, infrastructuur objecten en technische voorzieningen. Tot zijn meest iconische projecten behoren de metrostations Blijdorp, Beurs, Tussenwater, het reusachtige betonnen windscherm langs het Calandkanaal en de rookgasreiniger naast de Maastunnel.

Linda Nieuwstad’s atelier

Kristien D’hont

Kristien D’hont is keramiste en woont en werkt in België. Haar keramische sculpturen hebben als basis een enkelvoudige vorm die door een opeenstapeling of anderszins door kwantiteit uitdijen tot een golvend landschap waar je als toeschouwer naar toe getrokken wordt.

Margit Rijnaard

De tekeningen en beelden van Margit Rijnaard (Den Haag, 1961) zijn bijna altijd te herleiden tot een lijn. De zorgvuldig uitgevoerde herhaling van de lijn op papier, de gedetailleerde rasters van uitgeknipte bladzijdes, het dunne ijzerdraad van muur tot muur gespannen waaraan geknipte stukjes lood hangen. Het zijn bedachtzame projecten en nauwgezet vervaardigd waardoor er een onuitsprekelijke teerheid ontstaat.

Linda Nieuwstad

Linda Nieuwstad (1974, Middelharnis) verstilt de weelderige natuur op het hoogtepunt van bloei. Haar bloemsculpturen van industriële materialen zijn kleurrijk en van een monumentaal formaat dat uitnodigt om haar werk zintuigelijk te ervaren. www.lindanieuwstad.nl

Bunny Sindall

Bunny Sindall (24-11-1924/13-03-1998) woonde en werkte in Wittersham( Kent) Engeland. Bunny was een flamboyante man die tegen heilige huisjes durfde aan te schoppen. Zijn figuratieve bronzen beelden zijn een verstilde vertaling van zijn geestdrift en energie en tonen zijn fascinatie voor dromerige meisjes en vrouwen.

Bernard (Bunny) Sindall atelier
Gerard Höweler's atelier

Gerard Höweler

Gerard Höweler (1940, Borneo) is beeldhouwer in de letterlijke zin van het woord. Hij is altijd op zoek naar de essentie van de steen en geintrigeerd door de tegenstelling tussen cultuur en natuur  en die tussen toeval en berekening. Hij weet door minimale,  en bijna architectonische ingrepen in het hart van de steen ruimtes te creëren met spiegelende vlakken waarin het licht gevangen wordt. www.gerardhoweler.com

Herbert Nouwens

Herbert Nouwens (1954, Oegstgeest) werkt met staal, waarvan hij het zware uiterlijk tot zwichtende vormen weet te dwingen, soms op een zeer grootschalig formaat, dan weer teruggebracht tot de menselijke maat. De geplooide en geknakte sculpturen zijn niet alleen mooi maar voelen als emotionele overwinningen op het harde staal en roepen daarmee sympathie op. www.herbertnouwens.nl

Nora Schöpfler

Nora Schöpfer (1962) woont en werkt in Innsbruck (Oostenrijk). Zij bestudeert de wonderlijke subtiele veranderingen in de natuur en maakt ingetogen sculpturen en installaties die zich lijken te verbergen in het omringende landschap, maar te abstract zijn om daarin te slagen. www.noraschoepfer.com

Herbert Nouwens atelier

Le Thi Hien

Le Thi Hien (1957, Vietnam) maakt sculpturen van steen en metaal die Oosters aandoen zonder eenduidig te verwijzen naar een Aziatische beeldtaal. Het zijn of stenen torso’s die ondanks de onverzettelijkheid van het materiaal een verfijnde elegantie uitstralen of strakke soms felgekleurde vlakken van metaal die in hun minimalisme bijna mystiek worden. www.lethihien.com

Chris Peterson

Chris Peterson (Bilthoven, 1976) is een beeldhouwer met een omvangrijk oeuvre.  Zijn monumentale stenen ogen soms glimmend gepolijst, dan weer zijn het robuuste architectonische onderdelen die lijken te wachten op een toekomstige oneindige bestemming als ornament in een tempel of kathedraal.

Eddy Gheress

Eddy Gheress (1944, Gravelbourg, Saskachewan, Canada) maakt beelden die doen denken aan de vroege geschiedenis en de anonieme of iconische oermens die voorzichtig de wereld beziet. Maar ook vervaardigt hij minuscule relikwieën als waren het opgravingen uit een vergeten beschaving. http://gheress.home.xs4all.nl

Rotganzen

Rotganzen is een kunstenaarscollectief uit Rotterdam dat zich presenteert als ‘post pop art’ bedrijf. Ze produceren tragikomische installaties en objecten als lome viering van een vluchtig tijdperk. www.rotganzen.com 

Ton Kalle

De monumentale stenen beelden van Ton Kalle (1955, Terneuzen) ogen als een mentale overwinning na lange observatie. Alsof de kunstenaar de steen op een onverwacht moment van zijn onverzettelijkheid heeft beroofd en in tweeën kliefde, de een op de ander stapelde. Het zijn robuuste, zelfverzekerde beelden die titels dragen verwijzend naar de sterren, het heelal en de aarde. www.tonkalle.nl

Leo van den Bos

Leo van den Bos (1951) maakt zowel abstracte als figuratieve beelden van staal, steen en brons. Soms zijn dat langgerekte torenvormen, opgebouwd uit fragiele geometrische lijnen die zichzelf lijken te dragen. Dan weer aardse beelden waarin een tafereel zich met veel materiaal aan de grond lijkt te nagelen zonder daarbij aan dynamiek in te boeten. www.leovandenbos.eu

Peter van Tilburg

De speelse felgekleurde stalen sculpturen van Peter van Tilburg (1946) worden gekenmerkt door een explosieve lichtheid. Ze weerspiegelen de dynamiek van de stad met hun ronde vlakken die plotseling afbuigen in een puntige hoek of die zwierig de bocht om slaan. 

Theo Niermeijer

Theo Niermijer (1940 -2005) noemde zichzelf de dichter van het schroot. Zijn sculpturen zijn gemaakt van gevonden stukken staal, veelal op de braakliggende terreinen rondom zijn atelier in de Amsterdamse wijk Zeeburg. De verwrongen, afgedankte en verroeste onderdelen verwerkte hij in totem-achtige composities en industriële relikwieën. 

Christian Hack

Christian Hack (Erlangen, Duitsland, 1946) maakt strak gesneden Corten-stalen beelden waarin letter-achtige uitsparingen zich een kromme weg door het vlak lijken te banen of juist verzonken liggen in het oppervlak, waardoor de sculpturen een  milde statigheid uitstralen.

Catrien van Amstel

“beelden maken is voor mij een intuïtief proces, ik werk op de tast” aldus Catrien van Amstel. Als beeldend kunstenaar zoekt ze al balancerend tussen chaos en orde naar de juiste beslissingen bij het scheppen van haar werk. Ze creëert wezens die bijna dingen zijn. Tastbaar maar ook geheimzinnig en ongrijpbaar.

Wilma Bosland

De klei werken van Wilma Bosland (1956) doen denken aan net gestolde stukken aardmantel waarin een immense energie bij elkaar getrokken, samengeperst en weggezakt is. De beelden roepen bijna fysiek een diepe, rustende herinnering op van iets dat altijd aanwezig lijkt zonder ooit te hebben plaatsgevonden. 

Jan Stroeve

Jan Stroeve (Huizen, 1957) is danser, zanger en theaterman. Hij is daarnaast een begenadigd tekenaar. Een Multi-talent. De originele tekeningen die hij maakte als illustraties voor het boek  “Zo Tollig en Zwarrig” zijn te zien in het restaurant van de Beeldentuin. Het verhaal achter het boek in combinatie met de tekeningen van Jan roepen bij de toeschouwer ontroering, vertedering maar ook verwarring op.

Sculptures

De kunstenaars die achter de Westduinen exposeren zijn divers in hun opvattingen, uitingen en technieken. Ze voldoen echter allen aan het beeld dat we hebben van dé kunstenaar. Ze werken gedreven aan een oeuvre waarbij het een uit het ander voortkomt als een natuurlijke ontwikkeling, ze gaan hun materiaal te lijf, ze hebben een hoge mate van ambachtelijkheid en technische beheersing en ze zijn daarom in staat met hun handen schoonheid te scheppen ook al is die schoonheid soms confronterend. Bovenal bezitten ze allen naast een enorm esthetisch gevoel ook een dosis koppigheid en volharding. Dit laatste is noodzakelijk omdat de beelden vaak zijn gemaakt van onhandelbaar, robuust materiaal als steen en ijzer dat zich niet zwijgzaam laat bewerken. Hun materiaal lijkt een eigen wilskracht te bezitten, die alleen te doorgronden is door geduldige bestudering en die zich pas gewonnen geeft als de kunstenaar iets van zijn eigen wil loslaat. De maker en zijn materiaal creëren dan een eigen taal, waarin de bewerking niet slechts een techniek is, maar veeleer een uitdrukking van ultieme loyaliteit aan de intrinsieke schoonheid van het materiaal. De kunstenaars scheppen zo hun eigen wereld en iets van die wereld is in onze tuin te zien en te beleven. De tuin vormt samen met de kunstwerken ook weer een wereld waarin we de bezoeker binnen laten om er met respect en verwondering rond te dwalen.

Julie Dodd

Julie Dodd (Liverpool, Engeland) laat zich inspireren door patronen uit de natuur die verbonden zijn met het ontstaan, vergaan, de groei en de herhaling van levende processen. Uit het hergebruik van materialen zoals papier en tijdschriften klinkt enerzijds een kritiek op onze wijze van consumeren, maar tegelijkertijd lijkt ze de onvernietigbare energie die in ieder materiaal ligt opgeslagen voelbaar te willen maken. Zo perste ze oude tijdschriften tot een boomstammetje en ontbloot zo de potentie van materiaal om verschillende gedaantes aan te nemen.   www.juliedodd.co.uk

Rein Dool

Rein Dool (1933, Leiden) schildert en tekent de mens tussen de kleine bezittingen die hem nabij staan; een spelletje, een bloemenveld, een fles wijn. Het zijn dromerige stillevens of situaties waarin een landschap onschuldig lijkt en de mensen naïef. Zijn ruimtelijk werk is opgebouwd uit in elkaar geschoven uitsneden van grafische platte vormen in staal en brons.
www.reindool.nl

Gonda van der Zwaag

Gonda van der Zwaag (1951, Heereveen) maakt sculpturen en installaties waarin ze gebruik maakt van gevonden materialen; botten, veren, takken, geprepareerde dieren. Wat ze wil uitbeelden lijkt zich af te spelen in de zoete overgang tussen het leven en de dood waar gescheurde stof wappert in de wind en gehoornde dieren hun blik de verte in sturen.
www.gondavanderzwaag.nl

Karl Ulrich Nuss

Karl Ulrich Nuss(1943, Stuttgart Duitsland) werkt bijna altijd met brons. De mens is voor hem het ultieme onderwerp. Hij verbeeldt de mens in zelfverzekerde poses, bijna als toneelspelers die een handeling uit een script lijken te verrichten. Het zijn aansprekende fantasie figuren die een theatraal genoegen uit het leven lijken te putten. www.karl-ulrich-nuss.de

Lucien den Arend

Lucien den Arend (1943, Dordrecht) is beeldhouwer, schilder en tekenaar. Zijn beelden lijken door wiskundige principes te zijn ontstaan, als uitdrukking van het concrete. De doordringende vormen lijken soms afstandelijk op het landschap te rusten. Den Arend woont en werkt in Finland. www.denarend.com

Kees Buckens

Kees Buckens(1957, Breda) is aanwezigheid zonder overdaad. Hij weet in zijn grote houten en stenen beelden iets teers te verstoppen waardoor je direct door het grote voorkomen heen kunt kijken. Kees werkt met steen, metaal en hout. www.keesbuckens.nl

Adri Verhoeven

Adri Verhoeven zoekt en vindt het hart van de steen, die in haar geduldige ontstaan over honderdduizenden jaren iets persoonlijks in zich mee is gaan dragen. Met eenzelfde geduld en precisie tast Verhoeven zijn materiaal af tot de steen in evenwicht is met haar geschiedenis, klaar om een beeld te worden. www.adriverhoeven.nl

Maarten Struijs

Maarten Struijs (1948) ontwierp als Stadsarchitect van Gemeente Rotterdam in de afgelopen 25 jaar een groot aantal indrukwekkende overheidsgebouwen, infrastructuur objecten en technische voorzieningen. Tot zijn meest iconische projecten behoren de metrostations Blijdorp, Beurs, Tussenwater, het reusachtige betonnen windscherm langs het Calandkanaal en de rookgasreiniger naast de Maastunnel.

Linda Nieuwstad’s atelier

Bunny Sindall

Bunny Sindall (24-11-1924/13-03-1998) woonde en werkte in Wittersham( Kent) Engeland. Bunny was een flamboyante man die tegen heilige huisjes durfde aan te schoppen. Zijn figuratieve bronzen beelden zijn een verstilde vertaling van zijn geestdrift en energie en tonen zijn fascinatie voor dromerige meisjes en vrouwen.

Bernard (Bunny) Sindall atelier

Herbert Nouwens

Herbert Nouwens (1954, Oegstgeest) werkt met staal, waarvan hij het zware uiterlijk tot zwichtende vormen weet te dwingen, soms op een zeer grootschalig formaat, dan weer teruggebracht tot de menselijke maat. De geplooide en geknakte sculpturen zijn niet alleen mooi maar voelen als emotionele overwinningen op het harde staal en roepen daarmee sympathie op. www.herbertnouwens.nl

Nora Schöpfler

Nora Schöpfer (1962) woont en werkt in Innsbruck (Oostenrijk). Zij bestudeert de wonderlijke subtiele veranderingen in de natuur en maakt ingetogen sculpturen en installaties die zich lijken te verbergen in het omringende landschap, maar te abstract zijn om daarin te slagen. www.noraschoepfer.com

Le Thi Hien

Le Thi Hien (1957, Vietnam) maakt sculpturen van steen en metaal die Oosters aandoen zonder eenduidig te verwijzen naar een Aziatische beeldtaal. Het zijn of stenen torso’s die ondanks de onverzettelijkheid van het materiaal een verfijnde elegantie uitstralen of strakke soms felgekleurde vlakken van metaal die in hun minimalisme bijna mystiek worden. www.lethihien.com

Eddy Gheress

Eddy Gheress (1944, Gravelbourg, Saskachewan, Canada) maakt beelden die doen denken aan de vroege geschiedenis en de anonieme of iconische oermens die voorzichtig de wereld beziet. Maar ook vervaardigt hij minuscule relikwieën als waren het opgravingen uit een vergeten beschaving. http://gheress.home.xs4all.nl

Rotganzen

Rotganzen is een kunstenaarscollectief uit Rotterdam dat zich presenteert als ‘post pop art’ bedrijf. Ze produceren tragikomische installaties en objecten als lome viering van een vluchtig tijdperk. www.rotganzen.com 

Leo van den Bos

Leo van den Bos (1951) maakt zowel abstracte als figuratieve beelden van staal, steen en brons. Soms zijn dat langgerekte torenvormen, opgebouwd uit fragiele geometrische lijnen die zichzelf lijken te dragen. Dan weer aardse beelden waarin een tafereel zich met veel materiaal aan de grond lijkt te nagelen zonder daarbij aan dynamiek in te boeten. www.leovandenbos.eu

Theo Niermeijer

Theo Niermijer (1940 -2005) noemde zichzelf de dichter van het schroot. Zijn sculpturen zijn gemaakt van gevonden stukken staal, veelal op de braakliggende terreinen rondom zijn atelier in de Amsterdamse wijk Zeeburg. De verwrongen, afgedankte en verroeste onderdelen verwerkte hij in totem-achtige composities en industriële relikwieën. 

Catrien van Amstel

“beelden maken is voor mij een intuïtief proces, ik werk op de tast” aldus Catrien van Amstel. Als beeldend kunstenaar zoekt ze al balancerend tussen chaos en orde naar de juiste beslissingen bij het scheppen van haar werk. Ze creëert wezens die bijna dingen zijn. Tastbaar maar ook geheimzinnig en ongrijpbaar.

Jan Stroeve

Jan Stroeve (Huizen, 1957) is danser, zanger en theaterman. Hij is daarnaast een begenadigd tekenaar. Een Multi-talent. De originele tekeningen die hij maakte als illustraties voor het boek  “Zo Tollig en Zwarrig” zijn te zien in het restaurant van de Beeldentuin. Het verhaal achter het boek in combinatie met de tekeningen van Jan roepen bij de toeschouwer ontroering, vertedering maar ook verwarring op.