De Tuin

Onze beschutte tuin vormt het decor voor de kunstwerken. Het is een divers landschap, er zijn open plekken, een bos, een moestuin, hagen en struiken, plekken waar de natuur haar gang gaat, geurige bloembedden en een vijver. Er is een route door de tuin aangelegd, maar u bent uiteraard ook vrij om zelf uw weg te vinden.

De tuin is omgeven door zogenaamde schurvelingen of hoagtes: met gras en heesters beplante zandwallen die het landschap opdelen en zo de erfscheidingen aangeven. Ze zorgen voor beschutting en creëren de intimiteit van de tuin. Het zandwallengebied is uniek voor Ouddorp. Het komt nergens in Nederland voor en er zijn slechts 3 gebieden in Europa waar men op dezelfde wijze als in Ouddorp een landschap van zandwallen heeft geconstrueerd, te weten in Normandië in Noord Duitsland en Noord Portugal. De zandwallen zijn beschermd en behoren tot het cultureel erfgoed van ons eiland.

De karakteristieke zandwallen, de natuurlijke begroeiing, de robuuste schuttingen en muren zorgen voor de vele intieme plekken waar de kunstwerken individueel of gegroepeerd mooi tot hun recht komen. Er zijn plekken waar u kunt zitten en kunt genieten van een kunstwerk, de stilte en de natuur. Door de gelaagdheid van de tuin krijgt ieder beeld de plek en aandacht die het verdient. Daarnaast beschikt de tuin over een aantal kleine paviljoentjes waar het meer kwetsbare werk wordt geëxposeerd.

Natuurgebied Westduinen

Op de achterste schurveling in de tuin is een uitkijkpunt met een verrassend uitzicht over de Westduinen, een indrukwekkend natuurgebied met hobbelige duinen met droge toppen en natte valleien dat voor het publiek is afgesloten.

Het duinterrein ligt gedeeltelijk op een ondergronds zendstation en is onderdeel van het wereldwijde Echelon netwerk om communicatie te onderscheppen. Het terrein wordt 24 uur per dag bewaakt en heeft een surrealistische uitstraling door de grote hoeveelheid antennes en radiomasten die er staan. Het bovengrondse natuurgebied wordt beheerd door het Zuid-Hollands Landschap. Er grazen koeien en schapen en het is de habitat voor zeldzame soorten zoals de schroeforchis en de Noordse woelmuis.

Wij hebben in samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap een kunstwerk in de Westduinen geplaatst dat vanaf het uitkijkpunt en vanaf de weg zichtbaar is. We mogen één keer per jaar het duingebied in om te wisselen. Een medewerker van het Zuid-Hollands Landschap wijst precies aan hoe we door het gebied kunnen laveren zonder kwetsbare vegetatie, nesten of holen te beschadigen.

Herschikking

Elk jaar herschikken wij ook de tuin: bestaande werken van kunstenaars worden anders geordend of verplaatst en sommige werken worden vervangen. Het doel is om de werken weer in een ander daglicht te zetten, waardoor de bezoekers ze op een andere manier kunnen bekijken en waarderen.

De tuin is omgeven door zogenaamde schurvelingen of hoagtes: met gras en heesters beplante zandwallen die het landschap opdelen en zo de erfscheidingen aangeven. Ze zorgen voor beschutting en creëren de intimiteit van de tuin. Het zandwallengebied is uniek voor Ouddorp. Het komt nergens in Nederland voor en er zijn slechts 3 gebieden in Europa waar men op dezelfde wijze als in Ouddorp een landschap van zandwallen heeft geconstrueerd, te weten in Normandië in Noord Duitsland en Noord Portugal. De zandwallen zijn beschermd en behoren tot het cultureel erfgoed van ons eiland.

De karakteristieke zandwallen, de natuurlijke begroeiing, de robuuste schuttingen en muren zorgen voor de vele intieme plekken waar de kunstwerken individueel of gegroepeerd mooi tot hun recht komen. Er zijn plekken waar u kunt zitten en kunt genieten van een kunstwerk, de stilte en de natuur. Door de gelaagdheid van de tuin krijgt ieder beeld de plek en aandacht die het verdient. Daarnaast beschikt de tuin over een aantal kleine paviljoentjes waar het meer kwetsbare werk wordt geëxposeerd.